Bùi Dương Hải | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bùi Dương Hải

Bùi Dương Hải
 • Bùi Dương Hải
 • 1976
 • Thạc sỹ
 • Giảng viên
 • Toán kinh tế
 • Phó trưởng Bộ môn
 • haibd@neu.edu.vn
 • haitkt@gmail.com
 • LÝ LỊCH KHOA HỌC

  TÀI LIỆU DOWNLOAD:

  Hướng dẫn thực hành Eviews

   

  Các bảng số

  Số liệu Thực hành

       
  Toàn trường Kinh tế lượng 2 (2017 TẠI ĐÂY)
  Link đăng ký: KTL2 (117)_1
   
  Chuyên
  ngành
     
    Thống kê toán: LINK
  Thống kê toán (117)_2: Đăng ký nhóm
   
    Kinh tế lượng 1:   
    Lý thuyết mô hình Toán kinh tế 1+2   
    Game Theory: LINK  
  Sau
  đại học
  CH: Kinh tế lượng ứng dụng: TẠI ĐÂY
  - Eviews
  - Yêu cầu bài tập lớn
   
   
    NCS: Nhập môn phân tích dữ liệu   
  English
  courses
     
    EBBA : Probability and Statistics  
    EBBA : Business Statistics  
    EBBA : Econometrics  
    UWE : Econometrics
             Software
   
    UWE : Statistics and Data Management  
    EPMP : Probability and Statistics    
  Link2
   
    EPMP: Econometrics
  Eviews
   
    CityU : Business Statistics (2017)  
  HV Ngoại giao Kinh tế lượng (2017)  
  Ngắn hạn Ôn thi Cao học: TẠI ĐÂY
  Đề thi cao học KTQD: 2005 - 2016
   
       

   

  Khi mạng quá tải, một số liên kết sẽ không thực hiện được. Trường hợp cần thiết xin vui lòng gửi thư đến địa chỉ haitkt@gmail.com.